zts.hr
Usluge čišćenja, ostalo (hrđa, čišćenje snijega, poliranje)
Ostale usluge čišćenja odnose se na one usluge čišćenja koje se posebno dogovaraju sa klijentima ovisno o njihovim potrebama, čišćenje prilaza ili snijega.