zts.hr
Generalna čišćenja (čistačice, domaćice, spremačice)
Generalna čišćenja dogovaraju se sa komitentima kad im takva vrsta usluge zatreba iznenada ili ih unaprijed dogovaramo u Ugovoru o pružanju usluge čišćenja.