zeteenstreepdoordiscriminatie.nl
Het VN-verdrag Handicap is niet vrijblijvend
Sinds 14 juli 2016 geldt het VN-verdrag Handicap. Dit verdrag bepaalt dat iedereen volwaardig moet kunnen deelnemen aan de samenleving, ook mensen met een handicap.