zeteenstreepdoordiscriminatie.nl
Wat is discriminatie?
Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan afkomst, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, handicap of chronische ziekte.