zeteenstreepdoordiscriminatie.nl
Over de campagne
De koepelcampagne ‘Zet een streep door discriminatie' is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).