zbor.rs
Светислав Стефановић ,,НАЦИОНАЛИЗАМ И РАСНИ ПРОБЛЕМ" | SNP Zbor
Западно-европски човек – аријевска раса постоји Последњих дана поводом аријевских тенденција Нове Немачке и у нашој јавности расправља се питање да ли аријевска раса уопште постоји? Наведен је у потврду да аријевска раса не постоји, реферат енглеског антрополога и етнографа, сер Е. Графтон Елиот Смита који је на скорашњем интернационалном, конгресу, како се у новинарским извештајима каже, научним доказима утврдио, да аријевска раса не постоји. Објављено је и писмо тројице других енглеских научника, етнографа, који се позивају на сер Елиот Смита и такође тврде да постоје до душе аријевски језици али један специјални западно-европски човек аријевске расе не постоји. Ако је све тако као је изложено, мора се са жаљењем констатовати да ни енглески научници ни новинарски извештачи нису довољно упознати са најновијим научним испитивањима у области расног проблема, вршеним изван оквира антропологије и етнографије, која у осталом нису баш ни тако нова, јер датирају још од Солунског