zbor.rs
Саша Недељковић ,,Друштво Српска Зора и Савез српских привредних задруга на Приморју" | SNP Zbor
Пише: Саша Недељковић члан Научног друштва за историју здравствене културе Србије Национални рад приморских Срба одвијао се преко просветних и привредних друштава. Друштва су окупљала Србе православне и католичке вере. "Српско братство", основано у Сплиту 4.8.1897. уз присуство највиђенијих Срба Далмације, трудило се да целокупни јавни живот Срба концентрише у јединственој организацији и на политичкој основи. Циљ Српског братства био је: Развијати и ширити напредак и просвету међу српским народом, а особито на Приморју у либералном духу, бранити српску народност у духу и смислу законом ујемчене равноправности и неговати вековна предања, обичаје и особине, које карактеришу српски народ, неговати народну душевну заједницу, на темељу народног права и слободне народне воље, искључујући историјска права, уколико се не слажу с народним правом.Друштво ће се ради постизања овога циља, бавити моралним и умним васпитањем српског народа, а особито о васпитању његову са грађанског и политичког