zbor.rs
Мавро Орбини "Краљевство Словена" – Опис Косовског Боја | SNP Zbor
После Сулејманове смрти преузео је власт његов брат Мурат, први овог времена. Желећи да прошири границе царства у Европи, он је прешао поменуту реку и дошао до реке Струмице с намером да нападне земље кнеза Лазара, јер је Лазар (како извештава Леон Леунклавије) помагао Угарима и подстицао их да ударе на Турке. Кад је то дознао Лазар и други кнезови и господа рашка и босанска, без икаквог одлагања средише своје војске и пођоше у сусрет Турцима који су већ били прешли реку Струмицу, па се утаборише недалеко од Турака. Кнез Лазар је био врховни заповедник хришћанског табора. Он је био удао (како је речено) своју кћер Мару за Вука Бранковића, а Вукосаву за Милоша Кобилића, који се родио у Тјентишту близу Трговишта (Новог Пазара) и био одгојен у Лазареовом двору. Између ове две сестре дошло је једном до свађе. Вукосава је, наиме, хвалила и претпостављала вредност свог мужа Вуку Бранковићу, а то је Вукову жену Мару увредило, па је ошамарила своју сестру. Кад је она то испричала своме мужу,