zastitanaradu.hr
Zakonodavstvo | Novi pravilnik o sigurnosti dizala
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta donijelo je novi: "Pravilnik o sigurnosti dizala u uporabi". Donosimo vam pravilnik u nastavku teksta kao i u PDF formi u sklopu kojeg imate i kontrolnu listu sigurnosnih zahtjeva. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA 94