zastitanaradu.hr
Novo u aplikaciji | Nova OR tiskanica
HZZO s današnjim danom uveo u primjenu novi tiskanicu za prijavu ozljede na radu. Dakle od 04.05.2017 u upotrebi je nova tiskanica, a istu sa današnjim danom možete naći i u vašoj WebZNR aplikaciji. Korisnici WebZNR aplikacije ne moraju poduzimati nikakve korake po ovom pitanju pošto je u njihovim aplikacijama već implementirana