zastitanaradu.hr
Novo u aplikaciji | Kreiranje predloška izvještaja
Aplikacija WebZNR vam kroz sebe nudi jednostavan sustav kreiranja velikog broja izvještaja ovisno o vašim potrebama. Naime, za razliku od nekih aplikacija WebZNR vas ne sputava korištenjem samo najčešćih izvještaja u obliku predložaka. Kako bi na što bolji način mogli iskoristiti sve mogućnosti aplikacije i podatke koji se u njoj