zamki-szkocji.com
Carden Tower - Zamki Szkocji
Carden Tower, niewielka wieża mieszkalno – obronna została wybudowana w XVI wieku przez ród Mertynes of Carden. Budynek ten został ulokowany na planie litery „L”. Jej większy, położony od wschodniej strony blok posiadał wymiary: 10.4 na 7.4 metrów. Z kolei, przystające od niego od strony południowo – zachodniej skrzydło mierzyło 8.4 na 6.8 metrów. Średnia szerokość murów wieży wynosi około 1.3 metra. …