yurttube.com
2019 yılı Kyk ZMK Hesaplama |
2019 yılı Kyk ZMK Hesaplama Zaruri Masraf (ZMK): İşletmelerden, işletmede bulunan demirbaş eşya ve sabit tesislerin amortismanı ile işletmeye tahsis edilen yerlerde kullanılan elektrik, su, sıcak su ve benzeri giderlerine karşılık aylık alınan parayı ifade eder.