youtube.com
Ryzyko wystąpienia zawału serca u osób chorych na cukrzycę
Dowiedz się więcej na: https://diabdis.com/blog/zawal-serca/ Zajrzyj na: http://kardiotele.pl/