youtube.com
Sadhu ne vishe Samyak Nirdoshbhav ane Divyabhav rakhi Sadhutana gune khilie
Vachan Anoopam Sahebji na on 21 Oct 2018 Sadhu ne vishe Samyak Nirdoshbhav ane Divyabhav rakhi Sadhutana gune khilie… (Anoopam Mission)