ykp.org.cy
YKP
Bu Özel harb, ilk zamanlarda tek amacı komünizmin yayılmasının engellenmesi olan Amerika ve İngiltere’nin Soğuk Savaş’a uygun nitelikte yeni strateji ve taktikler içeren yöntemlerinden biriydi (Kıl…