ykp.org.cy
YKP
Ülkemizde Türkiye’nin baskısı ve öğüdüyle kabul edilmiş ekonomi politikası liberal ekonomidir. Ancak liberal ekonomide devletin müdahalesi yok denecek kadar az olur. Hâlbuki meclise girebilen tüm p…