ykp.org.cy
YKP
Meydy etkinliği ve algı esirliği sonucu, cahilce de olsa mutlaka son günlerde Türkiye Fransa kıyası şu veya bu şejkilde kahvelerden sokağa konuşulduğuna da tanık oluyoruz. Özellikle TC medya izleye…