ykp.org.cy
YKP
“Siyaset gündemi” siyasilerin demeçleri ve sansür ekseniyle oluşuyorsa, yakalanması gereken konuda resmin kendisi değil, istenilen bölümüyle bilgilenme oluyorsa, kıyasalama veya bütünleştirme tekni…