ykp.org.cy
YKP
Kendimize has kandırmaca algı idolojikleşmemiz oluştu: hep bizim “madurluğumuz üzerinden aklanma marazileri yerleştirdik. “Dünyanın en ezilen ve haksızlığa uğrayan” insanlar olarak anlatırız. Anlat…