ykp.org.cy
YKP
Bundan 44 yıl önce Türkiye devrimci hareketini boğmak yok etmek için gerçekleştirilen Kızıldere katliamı ve katliamda öldürülen devrimciler dün akşama Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) 5…