ykp.org.cy
YKP
Aşağı yukarı yarım asırdan beridir, zaman zaman çok yoğun, bazen de düşük bir tempoda politikayla iştigal ediyorum. Epeyce kitap okuduğumu, sayısız tartışmalara ve eylemlere katıldığımı, bir o kada…