ykp.org.cy
YKP
Gri binalarında, bulvarlarında, eski Gima’nın önündeki -sanki geçmişte takılı kalmış- kalabalığında ülkemizin hüznünü, hatalarını, yenilgilerini görürdüm. Herkes çok hızlı yürürdü. Memurlar ya… Çoc…