ykp.org.cy
YKP
Cihan Uzunçarşılı Baysal – Açık Radyo Ünlü Marksist coğrafyacı, sosyal kuramcı, aktivist ve Kent Hakkı’nın Lefebvre’den sonra en güçlü savunucusu, Prof. David Harvey, konferanslar vermek üzer…