ykp.org.cy
YKP
‘Demokratik Çoğulculuğun Pratikte Uygulanması: Eğitim alanında Batı Trakya’daki çoğunluk ve azınlığın bir arada yaşamasının bir örneği’ adlı tartışma etkinliğine davetlisiniz. Açılış Konuşmal…