ykp.org.cy
YKP
Çağdaşlıktan uzak, rejimin adı ne olursa olsun, saltanatlarını sürdürmeyi gereklilik olarak gören devletlerin uyguladığı en geçerli yöntem: Politikada gerginlik yaratma. Gerginliği politikalarının …