ykp.org.cy
YKP
Kıbrıs’ın kuzeyinde her geçen gün aratan nüfus sorun üzerine sorunlar yaratmaktadır, Pek çok sorunun kaynağı haline gelen bu nüfusla ilgili ne yapılması gerektiği hususunda herkes birşeyler söylüyo…