ykp.org.cy
YKP
Avrupa Konseyi’nin hazırlamış olduğu Nefret Söylemi El Kitabı nefretsoylemi.org tarafından özet olarak yayımlandı. El kitabını yayımlanan haliyle şöyle: Avrupa’nın kültürel çeşitliliği çok olan top…