yesterdish.com
Black Bottom Pie
A slightly odd iteration.