yenivatan.at
TRUVALILAR VE ETRÜSKLER TÜRK İDİLER TEZİ - Yeni Vatan Gazetesi
PROF. DR. ÇİNGİZ GARAŞARLI Azerbaycan Devlet Diller Üniversitesi – Baku/ Azerbaycan Truva’nın Türk ülkesi olduğu konusunda 7. -15. yüzyıllar arasında yaşamış Avrupalı tarihçilerin verdikleri bilgilerin tarihi gerçekliği yansıttığı, dil olguları temelinde bu kitapta kanıtlanmıştır. Truvalıların taşıdıkları Priam, Alber, Askan, Dardan, Eney gibi onlarca eski Türk kişi adlarının ve Truvalılarla aynı soydan gelen Etrüsklerin yazıtlarının …