yenisalpazari.com
Çin zulmüne karşı protestolar çığ gibi büyüyor
Trabzon sivil insiyatifi, Doğu Türkistan’daki Çin zulmünü telin etti. Doğu Türkistan’da Kızıl Çin’in Uygur Türkleri’ne uyguladığı insanlık dışı baskı ve zulümlere tepkiler çığ gibi büyüyor. Dün Trabzon'da TRABZON SİVİL İNİSİYATİFİ Meydan Parkı Atatürk Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasıyla Çin'in işgal ettiği Doğu Türkistan topr