yenipapirus.com
SANAT: SANIP ATMAK SORUNSALI
Tarihin en eski tartışmalarından biridir ‘sanat ne içindir?’ sorusu. Ve genellikle iki başlık altında masaya yatırılır: Sanat sanat için midir, sanat toplum için midir? Bence her ikisi …