yenipapirus.com
KÜLTÜRÜN DEĞERİ / Meltem Ahıska
Yazdığı reklam metninde Borges’ten bir cümle yürüten arkadaşım büyük bir açmaz içindeydi. Bir yandan değer verdiği bir yazan reklama alet etmek, öte yandan o sözün o andaki amaca uygunluğu. R…