yenipapirus.com
Klasik Sosyologların Ortaya Çıktığı Koşullar Ve Toplumsal Olgulara Yaklaşımları - Yeni Papirüs
Uğurcan KAÇMAZ Giriş Antik ve orta çağda evrensel yasa ve toplumsal düzenlemelerin içeriği daha çok metafizik yaklaşımlarda ortaya çıkan toplum anlayışı, gerçekte sosyolojik düşünceye çağdaş anlamda bir katkı sunmamıştır. Bunun en önemli nedenlerinden biri de bireylerde bir topluma ait olma düşünce ve duygusunun ‘’biz bilinci’’ne dönüşmemesidir. 7. yüzyılda Avrupa tarım ülkesiydi. Bu düzen …