ybierling.com
cPanel addon domain, krijoni një domain shtesë - [Konsulencë Ndërkombëtare - Shqiptar]
Në mënyrë që të krijoni një domain addon në cPanel dhe të caktoni, së pari identifikohuni në cPanel tuaj. Atje, gjeni menunë e emrave të domaineve, ku do të jetë e mundur të caktoni fusha të reja të...
ybierling