yazuka.net
Loading.se och Tales of-trådar
Som en del av er vet, så hänger jag ju på det svenska spelforumet Loading.se. Förr i tiden ägdes det av ResetMedia som gav ut tidningen Level. Det som blev lite av mitt kall på sidan var att göra o…