xoanxo.com
Solpor de outono
Interpretado por Maite Taboada. Solpor de outono…Versos que agora esvaran entre beizos espidos de muller… Ceibe da súa mudez…Os seus berros furan o ar coma balas zoando nun silenciono que tantas s…