xoanxo.com
Mírame
Interpretado por Carmela Corbelle. “Mírame” Mírame ben aos ollos… Pérdete nos seus adentros… Mírame… Mírame ata que deixes de verme muller… Ata que nos atopes espidos nesta loita do pri…