xn--skelleftelvdal-eibp.se
Synas tillsammans
Syftet med projektet är att locka lokalbefolkning och turister till landsbygden och öka kunskapen kring marknadsföring och sociala medier.Målet med projektet är att ta fram och genomföra en kommuni…