xn--skelleftelvdal-eibp.se
Förstudie om spelutveckling och kreativa noder på landsbygden
Syftet är att göra en förstudie för att undersöka formerna för ett framtida genomförandeprojekt. Förstudien ska undersöka förutsättningar för mötesplatser mellan glesbygdsföretag inom de kulturella…