xn--skelleftelvdal-eibp.se
Bilden av Bastuträsk-förstudie
Syftet med projektet är att visa upp “Bilden av Bastuträsk” ur många olika synvinklar och aspekter.Målet med projektet är att i en förstudie ta reda på vad Bastuträskborna tänker om sig…