xbrl.dk
Nyt om ESEF - European Single Electronic Format
European Single Electronic Format EU-Kommissionen har offentliggjort en ny delegeret forordning, der fastsætter regler for de filformater, som årsrapporter skal udarbejdes i. Læs mere her.