xatcom.net
L’estàndard W3C en el disseny web - Xatcom - Agencia digital en València
Els navegadors interpreten el codi font de les pàgines web perquè els usuaris les visualitzen correctament i la seua experiència siga satisfactòria. Però açò només s’aconsegueix quan els dissenyadors i els desenvolupadors respecten l’estàndard creat, revisat i validat per la W3C. Complir amb la validació W3C és una bona pràctica ja que no només ens …