xatcom.net
Google Local Guides, el costat més humà de Google Maps
Google Local Guides mostra el costat més humà de Google Maps, que s'enriqueix amb les aportacions dels usuaris, que poden influir en les cerques.