xatcom.net
Desapareixeran definitivament, el telèfons fixos?
Desapareixeran els telèfons fixes? Orange anuncia a França que no es podran contractar noves línies telefòniques fixes analògiques.