x-ense.nl
Freelancers zijn meer tevreden met hun bestaan! -
Zelfstandig werkenden in diverse landen zeggen niet alleen vanwege het geld voor deze loopbaan te hebben gekozen. Ze zijn meer tevreden met hun werk. Ook vinden ze de mogelijkheid te kunnen werken waar en wanneer je wilt, belangrijk. Verder speelt…