wzielonej.pl
UCZELNIA: Szpital nie tylko dla medyków. Praktykantem może być nawet ekonomista! - wZielonej.pl
Po roku starań indywidualne praktyki w Szpitalu Uniwersyteckim stały się faktem. Porozumienie o ich realizacji podpisali wraz z prezesem lecznicy przedstawiciele zielonogórskiej uczelni: prorektor ds. studenckich Wojciech Strzyżewski i kierownik Biura Karier Lilia Smoła. Jakie ma to następstwa dla studentów? Praktyczne zajęcia w szpitalu będą możliwe dla studentów wszystkich wydziałów. Studenci zrealizują je indywidualnie, co …