wymagajace.pl
WARSZAWA: Dziecko i sen. Szkolenie dla profesjonalistów
DZIECKO I SEN - SZKOLENIE DLA PROFESJONALISTÓW. Szkolenie przeznaczone dla profesjonalistów (innych niż psychologowie) pracujących z dziećmi do lat 10: logopedów, pedagogów, pedagogów specjalnych, fizjoterapeutów, położnych. Poruszane zagadnienia: ● fizjologia snu; ● regulacja rytmu okołodobowego; ● problemy zdrowotne a zaburzenia snu - kiedy i do jakiego specjalisty należy skierować rodzinę? ● związek sposobu