wymagajace.pl
[POZNAŃ] Warsztat: Dbanie o dobre spanie niemowląt - Magdalena Komsta
Warsztat dla rodziców dzieci w wieku: 0-9 M.Ż. i rodziców spodziewających się dziecka Czas trwania: 3 godz. 10.00-13.00 ffFFFundacja Cali MaliFundacja Cali MaliFundacja Cali MaliFundacja Cali MaliFundacja Cali Mali Zagadnienia omawiane na warsztacie: – Jak naprawdę śpią małe dzieci oraz dlaczego się budzą? –