wordsoftruthandlife.com
מים חיים
במשך שנים ניגנתי מוסיקה בניו יורק – משהו שאני באמת רציתי לעשות מאז שהייתי נער. זה היה הדבר היחיד שהיה נראה מהנה – הרבה יותר מהנה מאשר עבודה משעה 9 עד 5, במיוחד כשאתה נמצא בגיל העשרה. אופן החשיבה הז…
TruthAndLife